Oferty pracy. Ogrodnik, kamienarz, budowlaniec. GardenPol Rumia.
W związku z roz­wo­jem naszej firmy , poszukujemy kandydatów na następujące stanowiska:
  • Ogrodnik ze znajomością prac ogrodniczych, specjalista branży ogrodniczej, wymagane prawo jazdy
  • Specjalista- sprzedawca – ukończone studia z zakresu ogrodnictwa lub architektury krajobrazu. Osoby posiadające znajomość roślin, znajomość chorób roślin, ukończone szkolenie dot. środków ochrony roślin, pasjonaci ogrodnictwa. Wymagane prawo jazdy.
  • Pracownik działu sprzedaży
  • Budowlaniec znający się na murowaniem murów oporowych, murów dekoracyjnych, wymagane prawo jazdy
  • Kamieniarzy – umiejących układać plastry kamienia na ścieżkach, murkach jak i łupków
  • Osoby z doświadczeniem w pracy w zakładaniu ogrodów- “złote rączki”, wymagane prawo jazdy
Zain­tere­sowanych prosimy wysłać CV na adres e-mail: sszmytka@wp.pl, w tytule prosimy wpisać Praca– wybrane stanowisko. Jed­nocześnie infor­mu­jemy, iż z przy­czyn tech­nicznych skon­tak­tu­jemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następu­jącej klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofer­cie pracy dla potrzeb niezbęd­nych do real­iza­cji pro­cesu rekru­tacji, zgod­nie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”